ključ: Hymenoptera
1 Matošević,D., M.Pernek, T.Dubravac, B.Barić, 2009: Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.381    pdf
2 Emsud SELMAN, Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2016: MALA SMREKINA OSA LISTARICA (Pristiphora abietina Christ. 1791) – PRILOG POZNAVANJU BIOLOGIJE ŠTETNIKA U SVJETLU NOVONASTALIH ŠTETA. Š.L. 3-4, s.137    pdf


                UNDER CONSTRUCTION