ključ: Greece
1 Kyriaki Kitikidou, Elias Milios, Ioannis Lipiridis, 2014: MODELI PROCJENE VOLUMENA STABALA TE ANALIZA STRUKTURNIH ODNOSA METODOM NAJBLIŽIH SUSJEDA U SASTOJINAMA OBIČNOG BORA (Pinus sylvestris L.) U SREDIŠNJEM MASIVU RODOPA. Š.L. 11-12, s.573    pdf


                UNDER CONSTRUCTION