ključ: Gorski kotar
1 Pleše Ivan - Lukeža, 1997: Ekološka problematika Gorskog kotara. Š.L. 7-8, s.415    pdf
2 Glavaš, M., Margaletić, J., Baltić, M., Vuković, M., 1999: Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine. Š.L. 5-6, s.211    pdf


                UNDER CONSTRUCTION