ključ: Game
1 Križaj, D., Vodolšak, M., 2002: Pregled zakonskih odredbi koje reguliraju štete na divljači i štete od divljači te mjere zaštite. Š.L. 11-12, s.623    pdf
2 Beuk, D., 2004: Gubici krupne divljači u spačvanskom bazenu kao posljedica agresije na Republiku Hrvatsku. Š.L. 11-12, s.609    pdf


                UNDER CONSTRUCTION