ključ: Forestry school Karlovac
1 Frković,A., 1998: Rezultati ostvarivanja programa Šumarske škole Karlovac na osposobljavanju zaposlenika "Hrvatskih šuma" za ocjenjivače lovačkih trofeja. Š.L. 7-8, s.347    pdf


                UNDER CONSTRUCTION