ključ: Forest management plan
1 Hac Ahmet YOLASIGˇMAZ, Snan GÜNER, 2016: PRIPREMA PLANA UZGAJANJA ŠUMA U TURSKOJ: SAŽETAK PRIMJERA UPRAVNOG ODJELA HISAR ŠUME. Š.L. 9-10, s.503    pdf


                UNDER CONSTRUCTION