ključ: Fallow deer
1 Vojinović, M., Miočić, D., 1994: Istraživanje jelena lopatara na otoku Badiji. Š.L. 11-12, s.357    pdf
2 Beuk, D., 2004: Gubici krupne divljači u spačvanskom bazenu kao posljedica agresije na Republiku Hrvatsku. Š.L. 11-12, s.609    pdf


                UNDER CONSTRUCTION