ključ: Fagus silvatica
1 Pintarić, K., 2000: Analiza strukture i kvalitete prirodnog pomlatka nekih bukovih šuma u Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.627    pdf


                UNDER CONSTRUCTION