ključ: Dalmacija
1 Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B., 2002: Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska). Š.L. 9-10, s.469    pdf
2 Pandža,M., V.Krpina, 2010: Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska). Š.L. 9-10, s.447    pdf
3 Mamut, Marica, 2011: Veza prirodnogeografske i sociogeografske osnove Dalmacije s ugroženošću otvorenog prostora požarom. Š.L. 1-2, s.37     pdf


                UNDER CONSTRUCTION