ključ: Crni orah
1 Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić, 2007: Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.247    pdf
2 Mayer, Željko, 2011: Osnivanje kultura crnoga oraha (Juglans nigra L.) generativnim načinom. Š.L. 7-8, s.391    pdf


                UNDER CONSTRUCTION