ključ: Crni bor (Pinus nigra)
1 Pintarić, K., 1999: Analiza strukture i kvaliteta prirodnog koljika crnoga bora. Š.L. 11-12, s.533    pdf
2 Tomašević, A., Kulić, B., Španjol, Ž., Kružić, T., 2003: Razvoj sastojine i meliorativna uloga kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području šumskog predjela "Lonja-Biljin", Šumarije Rijeka. Š.L. 11-12, s.579    pdf


                UNDER CONSTRUCTION