ključ: CpDNA
1 Ballian, D., 2003: Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba mill.) analizom cpDNA u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Š.L. 7-8, s.347    pdf


                UNDER CONSTRUCTION