ključ: CO2
1 Domac, J., 2000: Projekt FACE: Promatranje utjecaja obogaćivanja atmosfere s CO2 u gustom sklopu listopadne šume. Š.L. 1-2, s.27     pdf
2 Čater,M., P. Simončič, 2009: Fotosintetski odziv mladih stabala bukve (Fagus sylvatica L.) na odabranim plohama u različitim svjetlosnim uvjetima. Š.L. 11-12, s.569    pdf


                UNDER CONSTRUCTION