ključ: Aboveground biomass
1 Igor STANKIĆ, Jurij MARENČE, Dinko VUSIĆ, Željko ZEČIĆ, Zlatko BENKOVIĆ, 2014: STRUKTURA NADZEMNE DRVNE BIOMASE OBIČNE BUKVE U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM UVJETIMA. Š.L. 9-10, s.439    pdf
2 Burak Aricak, Alper Bulut, Arif Ogˇuz Altunel, Oytun Emre Sakici, 2015: PROCJENA NADZEMNE BIOMASE UGLJIKA KORIŠTENJEM VRIJEDNOSTI REFLEKSIJE SATELITSKIH SNIMAKA: STUDIJA SLUČAJA U DIREKCIJI ŠUMA, CAMYAZI, TURSKA. Š.L. 7-8, s.369    pdf


                UNDER CONSTRUCTION