autor: urednik
1 urednik, 2003: 1-2(Financiranje obnove šuma oštećenih propadanjem). Š.L. 1-2, s.1     PDF
2 urednik, 2003: 3–4(Certifikat o kakvoći proizvodnje električne energije na osnovi zaštićenog okoliša). Š.L. 3-4, s.97     PDF
3 urednik, 2003: 5–6(Voda i šuma u godini vode). Š.L. 5-6, s.209    PDF
4 urednik, 2003: 7–8(Što poslije požara naših sredozemnih šuma). Š.L. 7-8, s.333    PDF
5 urednik, 2003: 9–10(O hrvatskom Nacionalnom standardu za FSC certificiranje šuma). Š.L. 9-10, s.437    PDF
6 urednik, 2003: O hrvatskome nacionalnom standardu za FSC certificiranje šuma. Š.L. 11-12, s.529    PDF
7 urednik, 2004: Zašto se u našemu jadranskom području prema zaključku Vlade Republike Hrvatske uzima od 1000 do 2000 ha sredozemnih šuma s naglašenom ekološkom i turističkom ulogom za podizanje vinograda i maslinika. Š.L. 1-2, s.1     PDF
8 urednik, 2004: O paneuropskoj ekološkoj mreži u Republici Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101    PDF
9 urednik, 2004: Održanje šumskih ekosustava u današnjem dobrom stanju nije moguće bez funkcioniranja pravne države. Š.L. 5-6, s.221    PDF
10 urednik, 2004: Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?. Š.L. 7-8, s.361    PDF
11 urednik, 2004: Utjecaj šume na klimatske prilike vezivanjem ugljika. Š.L. 9-10, s.493    PDF
12 urednik, 2004: Može li šuma zaustaviti bujice i poplave?. Š.L. 11-12, s.597    PDF
13 urednik, 2005: Treba li promjeniti kategoriju zaštite Kopačkoga rita?. Š.L. 1-2, s.1     pdf


                UNDER CONSTRUCTION