autor: Zerina Dupovac
1Dževada Sokolović, Zerina Dupovac, Amina Karišik, Jelena Knežević, Velid Halilović, Jusuf Musić, 2023: Oštećenja na šumskim cestama kao posljedica nepravilne izgradnje. Š.L. 9-10, s.433


                UNDER CONSTRUCTION