autor: Zadnik Stirn, Lidija
1 Pezdevšek Malovrh, Š., L. Zadnik Stirn, J. Krč, 2010: Utjecaj vlasničke i posjedovne strukture na spremnost šumoposjednika na povezivanje. Š.L. 3-4, s.139    pdf
2 Petra GROŠELJ, Lidija ZADNIK STIRN, 2013: GRUPNO ODLUČIVANJE U UPRAVLJANJU ŠUMAMA: IZMEĐU KOMPROMISA I KONSENZUSA. Š.L. 7-8, s.403    pdf


                UNDER CONSTRUCTION