autor: Vucelja, Marko
1 Tomljanović, K., M. Vucelja, 2010: Peti međunarodni simpozij o dabru. Š.L. 9-10, s.521    PDF
2 Marko Vucelja, Josip Margaletić, Linda Bjedov, Mario Šango, Maja Moro, 2014: ŠTETE OD SITNIH GLODAVACA NA STABLJICI I KORIJENU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.283    pdf
3 Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović, 2015: ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI. Š.L. 3-4, s.137    pdf


                UNDER CONSTRUCTION