autor: Vesely, Dragutin
1 Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo) , 1922: Računanje amortizacione tangente. Š.L. 2, s.41     PDF
2 Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo) , 1922: Upotreba austrijske kameralne takse za izračunavanje šuma. Š.L. 4, s.237    PDF
3 Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo) , 1922: Računanje poduzetničkoga dobitka. Š.L. 8, s.495    PDF
4 Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo) , 1922: Procjena sastojinske mase pomoću uzornih stabala, kubisanih u osovnom stanju. Š.L. 12, s.822    PDF
5 Dr. Hufnagl, Prof. Veseli (Sarajevo), 1925: Praktično uređivanje šuma.. Š.L. 5, s.313    PDF
6 Drag. D. Veseli, 1933: Drag. D. Veseli : Katekizam o lovstvu i ribarstvu.. Š.L. 7-8, s.496    PDF
7 D. Veseli, 1935: Stručna sprema šum. zaštitnog i tehn. pomoćnog osoblja.. Š.L. 3, s.101    PDF
8 D. Veseli, 1935: Naš goli krš i njegovo pošumljavanje. Okosnica za pučka predavanja.. Š.L. 7, s.331    PDF
9 D. Veseli, 1938: † Ing. Reinhold Schmettan.. Š.L. 2, s.102    PDF


                UNDER CONSTRUCTION