autor: Uzay KARAHALIL
1 Erhan ÇALIŞKAN, Uzay KARAHALIL, 2017: PROCJENA MREŽE ŠUMSKIH CESTA I ODREĐIVANJE SUSTAVA PRIVLAČENJA DRVA POMOĆU GIS-a: STUDIJA SLUČAJA U PLANSKOJ JEDINICI ANBARDAG. Š.L. 3-4, s.163    pdf
2 Erhan ÇALIŞKAN, Uzay KARAHALIL, 2017: PLANIRANJE SJEČE I OPERATIVNO PLANIRANJE ZA PLANINSKA PODRUČJA: STUDIJA SLUČAJA PLANSKE JEDINICE IKISU. Š.L. 7-8, s.375    pdf


                UNDER CONSTRUCTION