autor: Tuzson, Ivan
1Napisao Dr. Ivan Tuzson, sveučilišni profesor. Preveo D. Polaček, kr. šumarski savjetnik, 1918: Štete od hrastove medljike na erarskom šumskom posjedu u Vinkovcima, Lippi, i Gödöllöu.. Š.L. 5-6, s.105    PDF


                UNDER CONSTRUCTION