autor: Tropan, Ljudevit - Hrvatske vode
1Tropan, L., J. Marušić, 2007: Mišljenje projektanata o višenamjenskom kanalu Dunav-Sava i odnosu prema šumarskim stajalištima . Š.L. 7-8, s.369    PDF


                UNDER CONSTRUCTION