autor: Tolga OZTURK
1 Tolga OZTURK, 2016: UTJECAJ PRIVLAČENJA DRVA TRAKTOROM NA ZBIJANJE TLA NA TRAKTORSKIM VLAKAMA I PUTEVIMA U PLANTAŽNIM ŠUMAMA SJEVERNE TURSKE. Š.L. 9-10, s.485    pdf
2 Tolga OZTURK, Necmettin SENTURK, 2016: PRODUKTIVNOST I TROŠKOVI IZNOŠENJA DRVA POMOĆU URUS MIII ŽIČARA U SJEVEROISTOČNOJ TURSKOJ. Š.L. 11-12, s.561    pdf


                UNDER CONSTRUCTION