autor: Tieman
1Od šumarnika i sl. Tiemana u Göttingenu. — Preveo Nikola Pleša-Kosinjković, šumar, 1910: Pročišćenje gustih bukovih mladika i bukovih nasada iz sjemena.. Š.L. 5, s.182    PDF


                UNDER CONSTRUCTION