autor: Stummer, Roman
1Napisao Roman Stummer. Preveo S. Milutinović, 1901: O nedostatnoj proizvodnji porabnog drva na zemlji.. Š.L. 9-10, s.493    PDF


                UNDER CONSTRUCTION