autor: Stanislav Kucbel
1 Stanislav Kucbel, 2005: Struktura i prirodna obnova predplaninske šume obične smreke sa zaštitnom funkcijom u Niskim Tatrama (Slovačka). Š.L. 13, s.144    pdf


                UNDER CONSTRUCTION