autor: Stampfer, Karl
1 Adrian Enache, Tibor Pentek, Valentina Doina Ciobanu, Karl Stampfer, 2015: PRIMJENA RAZLIČITIH METODA PODRŽANIH GIS-OM PRI ODREĐIVANJU SREDNJE UDALJENOSTI PRIVLAČENJA DRVA I PRIPADAJUĆIH FAKTORA KOREKCIJE U PLANINSKIM ŠUMAMA RUMUNJSKE. Š.L. 1-2, s.35     pdf


                UNDER CONSTRUCTION