autor: Soljanik, Ivan
1 Ing. DŽ. Soljanik i R. Bakić, 1947: Kombinovana drvena lopata. Š.L. 1-2, s.59     PDF
2 Ing. I. Soljanik, 1947: Jedan nov model klijala za šumsko seme. Š.L. 3, s.86     PDF
3 ing. I. Soljanik, 1950: O sakupljanju i jesenjoj sjetvi šumskog semena i njegovoj pripremi za proletnu setvu. Š.L. 7-8, s.313    PDF
4 ing. I. Soljanik, 1950: O planiranju i setvi šumskog sjemena u rasadnicima i na terenu. Š.L. 9-10, s.341    PDF
5 I. Soljanik, 1950: Mikoriza drvenastih biljaka u vezi sa podizanjem šuma (rus.). Š.L. 12, s.509    PDF
6 Ing. I. Soljanik, 1952: Mišustin: Miklofora zemljišta i obrazovanje mikorize kod hrasta. Š.L. 4, s.126    PDF
7 Ing I. Soljanik, 1952: Novi ručni prašač. Š.L. 7, s.240    PDF
8 Ing. I. Soljanik, 1952: Prilog proučavanju prethodne obrade šumskog zemljišta za vještačko pošumljavanje. Š.L. 10-11, s.364    PDF
9 Ing. I. Soljanik, 1953: Mikotrofnost važnijih vrsta drveća i žbunja. Š.L. 9-10, s.432    PDF
10 Soljanik I., 1963: O kanadskoj jeli (Abies Nordmanniana Spach): njezina svojstva, mogućnosti i potrebe proširivanja u Jugoslaviji. Š.L. 1-2, s.23     PDF
11 Soljanik I., 1965: Šafar J. Uzgajanje šuma. Š.L. 3-4, s.178    PDF
12 Soljanik I., 1967: Praktična vrijednost okularne i laboratorijske procjene kvaliteta šumskog sjemena. Š.L. 3-4, s.141    PDF
13 Soljanik I., 1968: Neki podaci o otpornosti na hladnoću duglazije (Pseudotsuga taxifolia var. viridis Asch. et Gr.) na Kosmetu. Š.L. 3-4, s.112    PDF
14 Soljanik, I., 1972: O nekim problemima i normativima za održavanje gradskih i komunalnih zelenila. Š.L. 1-2, s.69     PDF


                UNDER CONSTRUCTION