autor: Slavica, Alen
1Konjević, D., U. Kierdorf, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin, 2008: Jelen fratar – jedinstvena pojava u jelena običnoga. Š.L. 3-4, s.171
2Konjević, D., U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin, 2009: Patologija kljova vepra: pregled dosadašnjih spoznaja i modela reparacije. Š.L. 5-6, s.319


                UNDER CONSTRUCTION