autor: Slamar, Maja
1Pejnović,D., K.Krapinec, M.Slamar, 2010: Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike. Š.L. 9-10, s.461


                UNDER CONSTRUCTION