autor: Sercan Gulci
1 Sercan Gulci, 2020: Proizvodnost adaptiranog poljoprivrednog traktora s jednobubanjskim vitlom tijekom privlačenja drva stablovnom metodom. Š.L. 1-2, s.35     pdf


                UNDER CONSTRUCTION