autor: Sercan Gulci
1Sercan Gulci, 2020: Proizvodnost adaptiranog poljoprivrednog traktora s jednobubanjskim vitlom tijekom privlačenja drva stablovnom metodom. Š.L. 1-2, s.35
2Sercan Gulci, Neşe Gulci, Dalia Abbas, Hasan Serin, Kvanç Yuksel, 2023: Procjena emisije ugljičnog monoksida iz ispušnog otvora motorne pile. Š.L. 3-4, s.121


                UNDER CONSTRUCTION