autor: Schneider-Jacoby, Martin
1 Schneider-Jacoby, M., 2002: Utopijski plan koji guta sredstva i krajobraz u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.29     pdf
2 Schneider-Jacoby, Martin, 2006: Poplavna područja Save i Drave: Ugroženi ekosustavi od međunarodnog značenja. Š.L. 5-6, s.193    pdf


                UNDER CONSTRUCTION