autor: Rubin, Goran
1Rubin, G., 2000: Parazitski kompleks borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) na području Uprave šuma Split. Š.L. 7-8, s.363
2Rubin, G., 2004: Procjena vrijednosti šuma – praktični pristup. Š.L. 11-12, s.679


                UNDER CONSTRUCTION