autor: Rubin, Goran
1 Rubin, G., 2000: Parazitski kompleks borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) na području Uprave šuma Split. Š.L. 7-8, s.363    pdf
2 Rubin, G., 2004: Procjena vrijednosti šuma – praktični pristup. Š.L. 11-12, s.679    pdf


                UNDER CONSTRUCTION