autor: Rebac, Ivan
1Dipl. ing. IVAN REBAC, 1976: Komparativna analiza ekonomičnosti primjene raznih tipova mehanizacije u iskorištavanju šume. Š.L. 3-4, s.157    PDF


                UNDER CONSTRUCTION