autor: Radenko Ponjarac
1Zoran Galić, Alen Kiš, Radenko Ponjarac, Miljan Samardžić, Anđelina Gavranović, Zoran Novčić, Irina V. Andreeva, 2021: Prostorna analiza tala i utjecaj na produktivnost u gospodarskoj jedinici Mužljanski rit. Š.L. 9-10, s.445
2Mirjana Ćuk, Radenko Ponjarac, Dušan Igić, Miloš Ilić, Marius Oldja, Dragana Vukov, Andraž Čarni, 2023: Povijesni pregled pošumljavanja Deliblatske pješčare. Š.L. 7-8, s.383


                UNDER CONSTRUCTION