autor: P.
1Piše P., 1912: Velika naučna ekskurzija slušača kr. šumarske akademije zagrebačke.. Š.L. 8-9, s.316    PDF
2P., 1938: Projekt uredbe o reorganizaciji, sanaciji i olakšanju stanja krajiških imovnih općina.. Š.L. 3-4, s.193    PDF
3P., 1941: Šumarstvo u hrvatskom novinstvu.. Š.L. 7, s.316    PDF
4P., 1941: Drvo u hrvatsko-talijanskom trgovačkom ugovoru.. Š.L. 11, s.490    PDF
5P., 1941: Pošumljavanje je glavna zadaća šumarstva jugoistočne Europe.. Š.L. 11, s.495    PDF
6P., 1941: Pošumljavanje je glavna zadaća šumarstva jugoistočne Europe.. Š.L. 11, s.495    PDF
7P., 1942: Šumsko gospodarstvo u sklopu narodnog gospodarstva.. Š.L. 1, s.17     PDF
8P., 1942: Suvremena zadaća šumarskih izložbi.. Š.L. 2, s.52     PDF
9P., 1942: Nezavisna Država Hrvatska pristupila je C. I. S-u.. Š.L. 2, s.52     PDF
10P., 1942: Suvremena zadaća šumarskih izložbi.. Š.L. 2, s.52     PDF
11P., 1942: Šumarstvo u hrvatskom novinstvu. Š.L. 2, s.60     PDF
12P., 1942: Doprinosi imovnih općina napretku hrvatskog naroda.. Š.L. 2, s.60     PDF
13P., 1942: Dokidanje dražbi i određivanje cijena šumskim proizvodima.. Š.L. 2, s.60     PDF
14P., 1942: Šumarstvo u hrvatskom novinstvu.. Š.L. 2, s.60     PDF
15P., 1942: Doprinosi imovnih općina napretku hrvatskog naroda.. Š.L. 2, s.62     PDF
16P., 1942: Zrnca za povijest hrvatske šume.. Š.L. 2, s.63     PDF
17P., 1942: Lovačko-ribarski vjestnik br. 1. i 2.. Š.L. 4, s.124    PDF
18P., 1942: Veterinarski vjestnik.. Š.L. 4, s.125    PDF
19P., 1942: Šuma i poljodjelstvo.. Š.L. 4, s.126    PDF
20P., 1942: Jedan gospodarski pregled Bosne i Hercegovine.. Š.L. 5, s.145    PDF
21P., 1942: Šumarstvo u novinstvu 10. travnja 1942.. Š.L. 5, s.146    PDF
22P., 1942: Šumarstvo u novinstvu 10. travnja 1942.. Š.L. 5, s.146    PDF
23P., 1942: Šumarstvo i lovstvo na izložbi o obljetnici Nezavisne Države Hrvatske.. Š.L. 6-7, s.203    PDF
24P, 1942: Utjecaj šume na klimu.. Š.L. 6-7, s.206    PDF
25P., 1942: Ekonomist godina VIII. br. 1.—5.. Š.L. 8-9, s.267    PDF
26P., 1942: O. Opitz: Drvarska zavala, prilog geomorfologiji zapadne Bosne.. Š.L. 8-9, s.268    PDF
27P., 1942: Prvi izlet Hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva.. Š.L. 8-9, s.268    PDF
28P., 1942: Vatrogasni vjesnik o suzbijanju šumskih požara.. Š.L. 10-12, s.322    PDF
29P., 1943: Filip Šufflay kao šumoposjednik.. Š.L. 2, s.58     PDF
30P., 1943: Drugo stoljeće Gospodarskog lista.. Š.L. 4, s.115    PDF
31P., 1943: Snaga Kozarčevih "Mrtvih kapitala".. Š.L. 9, s.264    PDF
32P., 1943: Popis i vriednost drvene građe na brodogradilištu u Ozlju.. Š.L. 9, s.265    PDF
33Ing. P., 1944: Poslijeratni problemi švicarskog šumarstva.. Š.L. 3-4, s.67     PDF


                UNDER CONSTRUCTION