autor: Novak, Viktor
1Ing. Viktor Novak, 1934: Pomen borovja v dravski banovini.. Š.L. 2, s.33     PDF
2Ing. V. Novak, 1939: O pogozdovanju z mladino.. Š.L. 7, s.354    PDF
3Ing. Viktor Novak, 1946: Ing. Šušteršič »Tablice za določenje lesne zaloge sestojev« — Ljubljana 1946.. Š.L. 10-11, s.180    PDF
4Ing. Viktor Novak, 1946: Ing. Šušteršić »Tablice za enomerne sestoje« Ljubljana 1946.. Š.L. 12, s.219    PDF
5Ing. V. Novak, 1947: Ing. M. Šušterčić: Tablice za prebiralni gozd. Š.L. 9, s.299    PDF


                UNDER CONSTRUCTION