autor: Nediljko Landeka
1 Nediljko Landeka, Martina Podnar, 2017: NALAZ STRANE VRSTE Cinara (Cinara) cedri (HEMIPTERA; APHIDIDAE) U ISTRI, HRVATSKA. Š.L. 5-6, s.271    pdf
2 Nediljko Landeka, Mirela Uzelac, Danijela Poljuha, Barbara Sladonja, 2021: Prvi nalaz azijske pamučne štitaste uši Takahashia japonica u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.263    pdf


                UNDER CONSTRUCTION