autor: Munjko, Ignac /OKI/
1B. Meštrović i I. Munjko, 1975: Preliminarna ispitivanja utjecaja suhoga otpalog lišća na kvalitetu površinskih voda kod slabog protoka. Š.L. 4-6, s.169    PDF
2I. Munjko i B. Meštrović, 1976: Nastavak ispitivanja utjecaja suhog lišća na površinske vode slaboga toka i protoka. Š.L. 10-12, s.491    PDF
3I. Munjko, B. Meštrović, 1977: Ispitivanje aktivnosti mikroflore šumskih tala na biooksidaciju fenola. Š.L. 1-2, s.41     PDF
4Munjko, I., Mikličan, R., Pavletić, Z., Tomac, M., 1979: Preliminarna ispitivanja biološke razgradnje fenola i acetona mikroflorom koji raste na lišajima. Š.L. 9-10, s.455    PDF
5Munjko, I., 1980: Utjecaj mikroflore tla i nafte na mehanička svojstva polietilenskih cijevi. Š.L. 1-2, s.25     PDF
6Munjko, I., Mandić, Đ., i Kalinović, D., 1980: Utjecaj nafte i naftnih derivata na klijavost sjemena. Š.L. 3-4, s.133    PDF
7Munjko, I., Lovrić, E., Pavletić, Z., 1981: Količine nitrata u bunarskim vodama Slavonije i Baranje. Š.L. 10-12, s.451    PDF


                UNDER CONSTRUCTION