autor: Mrkobrad, Miroslav
1 Mrkobrad, M., 2001: 5. Konferencija direktora državnih šuma srednjoeuropskih zemalja. Š.L. 9-10, s.542    PDF
2 Mrkobrad, M., 2002: 50 godina Šumarije Vrbovec. Š.L. 5-6, s.311    PDF
3 Mrkobrad, M., 2003: Svečana akademija. Š.L. 5-6, s.286    PDF
4 Mrkobrad, M., 2003: Natjecanje šumarskih radnika. Š.L. 5-6, s.287    PDF
5 Mrkobrad, M., 2003: 125. oljetnica osnutka “Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja – Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica” u Senju (1878 – 2003). Š.L. 11-12, s.626    PDF
6 Mrkobrad, M., 2005: 6. državno natjecanje šumarskih radnika. Š.L. 5-6, s.335    pdf
7 Mrkobrad, M., 2005: Obilježena 240. godišnjica šumarije Krasno i otvoren prvi šumarski muzej u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.353    PDF
8 Mrkobrad, Miroslav, 2009: Državno natjecanje sjekača. Š.L. 5-6, s.348    PDF
9 Mrkobrad, Miroslav, 2009: Gađanje na glinene golubove. Š.L. 5-6, s.350    PDF
10 Mrkobrad, Miroslav, 2010: 29. Svjetsko prvenstvo šumarskih radnika, Zagreb, 23–26. rujna 2010.. Š.L. 11-12, s.640    PDF
11 Mrkobrad, Miroslav, 2011: Natjecanje šumarskih radnika. Š.L. 5-6, s.331    PDF


                UNDER CONSTRUCTION