autor: Moro, Maja
1Tanušev,V., J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković, 2009: Iskorištenje pri izradi grubih drvnih elemenata iz bukovih (Fagus sylvatica L.) trupaca manjih promjera i niže kvalitete. Š.L. 9-10, s.483
2Marko Vucelja, Josip Margaletić, Linda Bjedov, Mario Šango, Maja Moro, 2014: ŠTETE OD SITNIH GLODAVACA NA STABLJICI I KORIJENU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.283


                UNDER CONSTRUCTION