autor: Miklau, Otmar
1 Otmar Miklau, 1933: Šume i javni tereti.. Š.L. 12, s.730    PDF
2 Ing. O. Miklau, 1936: Zastupanje šumske privrede u komorama.. Š.L. 11-12, s.631    PDF


                UNDER CONSTRUCTION