autor: Maunaga, Zoran
1Matović,B., M.Koprivica, Z.Maunaga, 2012: Primjena jedinstvenog modela oblika debla smreke u šumarskoj praksi. Š.L. 1-2, s.63


                UNDER CONSTRUCTION