autor: Martin Bobinac
1 Martin BOBINAC, Siniša ANDRAŠEV, Andrijana BAUER-ŽIVKOVIĆ, Nikola ŠUŠIĆ, 2018: UTJECAJ JAKIH PRORJEDA NA PRIRAST I STABILNOST STABALA I SASTOJINE SMREKE U STAROSTI OD 32. DO 50. GODINE. Š.L. 1-2, s.33     pdf
2 Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Andrijana Bauer-Živković, Nikola Šušić, 2019: Elementi rasta stabala i sastojine Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch na Fruškoj gori (Srbija). Š.L. 3-4, s.161    pdf
3 Nikola Šušić, Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Mirjana Šijačić-Nikolić, Andrijana Bauer-Živković, 2019: Značajke rasta jednogodišnjih sadnica hrasta sladuna (Quercus frainetto Ten.) u uvjetima potpunog svjetla. Š.L. 5-6, s.221    pdf


                UNDER CONSTRUCTION