autor: Marko Gutalj
1Branislav Drašković, Marko Gutalj, Stefan Stjepanović, Boban Miletić, 2021: Procjena recentnih gubitaka šume u Bosni i Hercegovini korištenjem Copernicus i Corine land cover baze podataka. Š.L. 11-12, s.581


                UNDER CONSTRUCTION