autor: Makedonka Stojanovska
1Stjepan Posavec, Ljiljana Keča, Sabina Delić, Makedonka Stojanovska, Špela Pezdevšek Malovrh, 2021: Komparativna analiza odabranih pokazatelja poslovanja državnih šumarskih poduzeća . Š.L. 1-2, s.7


                UNDER CONSTRUCTION