autor: Majer, Miroslav
1Majera, M., Manojlović, L. i Brna, J., 1994: Prilog izučavanju gospodarske opravdanosti uzgoja lopatara (Dama dama L.). Š.L. 1-2, s.27


                UNDER CONSTRUCTION