autor: Maja JURC
1Maja JURC, György CSÓKA, Boris HRAŠOVEC, 2016: POTENCIJALNO ZNAČAJNI ŠTETNI KUKCI NA Celtis australis U SLOVENIJI, HRVATSKOJ I MAĐARSKOJ. Š.L. 11-12, s.577
2Maja JURC, Dušan JURC, 2017: PRVI NALAZ I POČETAK ŠIRENJA HRASTOVE MREŽASTE STJENICE, Corythucha arcuata (Say, 1832) (HETEROPTERA: TIN-GIDAE), U SLOVENIJI. Š.L. 9-10, s.485
3Andreja NÈVE Repe, Maarten de GROOT, Maja JURC, 2018: VEKTORSKI ODNOS OFIOSTOMATOIDNIH GLJIVA I Ips amitinus (Coleoptera: Scolytinae) NA SMRECI OVISNO O VREMENU NASELJAVANJA, POLOŽAJU NA STABLU I FAZI RAZVOJA. Š.L. 3-4, s.171


                UNDER CONSTRUCTION