autor: Mahr, A.
1Napisao za »Š. L.« A. Mahr, nadšumar u Hochenbergu u Dol. Austriji, 1912: Spuzaljka za drvo iz užeta od žice.. Š.L. 7, s.259    PDF


                UNDER CONSTRUCTION