autor: Mahmut REIS
1Mahmut REIS, Ilknur ALTUN ALADAG, Nursen BOLAT, Hurem DUTAL, 2017: KORIŠTENJE MODELA GEOWEPP ZA ODREĐIVANJE PRODUKCIJE NANOSA I OTJECANJA U SLIVU RIJEKE KEKLIK U KAHRAMANMARASU U TURSKOJ. Š.L. 11-12, s.563


                UNDER CONSTRUCTION